Delavci šole

VODSTVO ŠOLE

Peter Kos

ravnatelj

Tel. : 03 75 75 622

Prostor: B8

e-pošta: peter.kos1@guest.arnes.si

Andrej Pušnik

pomočnik ravnatelja

Tel. : 03 75 75 626

Prostor: B7

e-pošta: andrej.pusnik@oszrece.si


ADMINISTRACIJA

računovodja

Tel. : 03 75 75 628

e-pošta: racunovodstvo@oszrece.si

Prostor: B5

Andrej Pušnik

računalnikar

Tel. : 03 75 75 626

e-pošta: andrej.pusnik@oszrece.si

Prostor: C19
———————————————-
Dunja Gorenak

računalnikar

Tel. : 03 75 75 624

e-pošta: dunja.gorenak@oszrece.si

Bernarda Falnoga

tajnica

Tel. : 03 75 75 620

e-pošta: os.zrece@guest.arnes.si

Prostor: B9

Natalija Bukovšek

blagajničarka

Tel. : 03 75 75 642

Prostor: B5


SVETOVALNA SLUŽBA

Polona Župevc

svetovalna delavka

Tel. : 03 75 75 632

Prostor: C7

Andreja Blazina

pedagoginja

Tel. : 03 75 75 633

Prostor: C20

Eva Pančur

specialna pedagoginja

Tel. : /

Prostor:


VODJA PREHRANE


KNJIŽNICA

Petra Nemec

vodja prehrane

Tel. : /

Prostor: Kabinet naravoslovja

e-pošta: oszrece.prehrana@gmail.com

Barbara Potnik

knjižničarka

Tel. : 03 75 75 634

Prostor: C 20


ČISTILKE


KUHARICE


HIŠNIK

Magda Rutnik
Milena Zupančič
Veronika Višič
Romana Pačnik
Albina Pitrof
Alenka Jelenko
Silva Slapnik (nadomešča)
Irena Rutnik (čistilka na Gorenju)
Anica Korošec (čistilka na Stranicah)
Helena Jereb (vodja kuhinje)
Nada Draksler
Marjana Kovše
Andreja Lah
Nataša Potočnik (POŠ Stranice)
Igor Zinrajh
Andrej Kotnik

Dostopnost