Šolska prehrana

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrke, malice in kosila. Zaželeno je, da vsi učenci malicajo v šoli. Učenci 1. in 2. razredov, ki bodo prišli v jutranje varstvo do 6.45 zjutraj, bodo lahko dobili tudi zajtrk.

Ker otroci včasih zbolijo ali pa ne pridejo v šolo zaradi drugih vzrokov, vas prosimo, da starši obroke odjavite do 9. ure zjutraj preko eAsistenta ali izjemoma v računovodstvu šole, in sicer po telefonu (03 75 75 642) ali po elektronski pošti (odjavaprehrane.osz@gmail.com).

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi diete

JEDILNIK

CENE  ŠOLSKE PREHRANE

MALICA
Razred Cena na dan
1.−9. 0,90 €
KOSILO
Razred Cena  na dan
1.−5. 2,30 €
6.−9. 2,60 €

*  ZAJTRK 0,60 € na dan

Dostopnost