Šolski red za vozače

Vsi avtobusi otroke zjutraj pripeljejo do šole (1. razrede na postaji čaka učiteljica in jih spremlja v šolo), po končanem pouku učitelji učence pospremijo na postajo.

Za učence vozače organiziramo varstvo vozačev, kjer učenci počakajo do odhodov avtobusov. Varstvo izvaja dežurni učitelj.

Da bi bilo za učence vozače čim bolje poskrbljeno tudi v času, ko čakajo na odhod avtobusov, vas, spoštovani starši, prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite o navodilih, ki smo jih zapisali v šolskem redu za vozače.

  • Ob prihodu avtobusa PREVIDNO IZSTOPI. Bodi pozoren na druga vozila.
  • Ob prihodu v šolo se preobuj in pojdi v učilnico, ki je namenjena vozačem.
  • Po končanem pouku se vozači Stranic, ko imate 5 ur pouka, ZBERETE v učilnici geografije ali slovenščine 2, kjer počakate do odhoda na postajo.
  • Ko želiš vstopiti na avtobus, počakaj, da se ta ustavi. Zapomni si, da imate prostor vsi učenci, zato se NE PRERIVAJ.

 

 

Dostopnost