Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

Za uveljavljanje svojih interesov in ustvarjanja boljše klime na šoli se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament, ki ga sestavljajo učenci, ki so izvoljeni v posamezni oddelčni skupnosti. Sestanke šolske skupnosti sklicujeta mentorici šolske skupnosti. Skupnost učencev šole opravlja naloge, za katere se učenci in mentor dogovorijo na uvodnem sestanku v mesecu septembru.

Dostopnost