Skoči na glavno vsebino

BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že vrsto let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Povezuje generacije starih staršev, staršev in otrok.  Bralno leto se začne 17. septembra (Dan zlate knjige) in zaključi 2. aprila (Mednarodni dan knjig za otroke). Na šoli ta dneva obeležimo z bralnim projektom URA BRANJA. Vsi učenci in učitelji ob začetku in zaključku BZ prvo šolsko uro beremo.

Osnovni cilj branja za Bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Od 1. do 5. razreda izvajajo BZ učiteljice razredne stopnje,  učenci  6. razreda jo bodo opravljali  pri učiteljih slovenščine,  od 7. do 9. razreda pa pri knjižničarki v šolski knjižnici.

Učenci morajo prebrati 4 knjige in se naučiti 1 pesem iz pesniške zbirke na pamet ali pa prebrati 5 knjig.

Vse učence, ki opravijo BZ, na koncu šolskega leta tudi nagradimo, in sicer z obiskom literarnega ustvarjalca, ogledom gledališke predstave ali izletom.

-> PRIPOROČILNI SEZNAMI.

Dostopnost