Skoči na glavno vsebino

KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE

Ob vpisu na OŠ Zreče vsak učenec postane član šolske knjižnice in dobi člansko izkaznico.
Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih. Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.
Knjige si uporabniki izposojajo za 21 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 21 dni. Knjig za domače branje  ne podaljšujemo.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče. To pomeni, da si učenec, ki ima izposojeno gradivo in mu je pretekel rok izposoje, novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.
Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice, je gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi (bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura) in periodični tisk.
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem.
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano!
V knjižnico vstopamo obuti v copate. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice, zato se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo. Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Po knjižnici oz. med policami hodimo mirno in počasi. Uporaba raznih elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.
Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarjem.

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

Dostopnost