Organizacija pouka

V letošnjem šolskem letu se pouk na vseh osnovnih šolah po Sloveniji izvaja po modelu B. V šolah se šolajo vsi učenci, vse se izvaja, kot je bilo načrtovano, treba pa je upoštevati priporočila NIJZ. Zaradi upoštevanja priporočil in lažje organizacije nekatere dejavnosti na šoli potekajo v nekoliko prirejeni različici, da se lahko zadosti priporočilom NIJZ. S poukom začenjamo ob 7.40.

Tudi v tem šolskem letu imamo organizirana dva odvoza za učence vozače (razen Dobrovlje).

 

JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano od 5.30 do 7.30 na centralni šoli. Na OŠ Zreče lahko jutranje varstvo obiskujejo tudi drugošolci. Učenci se okoli 6.00 že razporedijo po svojih matičnih učilnicah, saj ne želimo, da se učenci različnih razredov preveč mešajo med seboj. Če je le mogoče, naj učenci v šolo prihajajo čim kasneje oziroma tik pred začetkom pouka, da ni pred šolo in na šolskih hodnikih prevelike in nepotrebne gneče.

Na obeh podružničnih šolah izvajamo pred pričetkom pouka varstvo vozačev, kjer lahko učenci počakajo do pričetka pouka.

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.
Otroci so pod nadzorom do 16.10.
Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok v šoli preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam. V tem času naredi tudi domačo nalogo in se z vrstniki udeleži dejavnosti za sprostitev in se z vrstniki udeležuje ustvarjalnih iger.

 

DOPOLNILNI POUK je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Namenjen je vsem tistim učencem, ki imajo težave pri posameznem predmetu, ob taki pomoči pa lahko dosegajo pozitivno ali boljšo oceno.

DODATNI POUK je organiziran za tiste učence, ki bi radi razširili svoje znanje na določenem predmetnem področju. Namenjen je tudi pripravam na različna tekmovanja.

 

ŠOLA V NARAVI

smucanjeŠolo v naravi na OŠ Zreče izvedemo za 5. in 6. razred. V petem razredu izvedemo letno šolo v naravi, v šestem razredu pa zimsko. Gre za posebno obliko in metodo dela, kjer si učenci pridobijo veliko telesnih in socialnih spretnosti. V poletni šoli v naravi je poudarek na plavanju, v zimski šoli v naravi pa na smučanju. Otroci spoznajo tudi naravo in okolje, kjer se šola v naravi izvaja.

Učencem, ki v tem šolskem letu obiskujejo 7. razred, je odpadla poletna šola v naravi v 5. razredu, prav tako niso mogli v zimsko šolo v naravni v 6. razredu. Obakrat je za odpoved bila kriva epidemiološka slika. Poletno šolo v naravi smo nadoknadili na začetku meseca septembra 2021, ko so učenci bili v Baški na Krku. Zimsko pa bomo nadoknadili na Kopah v mesecu marcu 2022.

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedli nekaj dnevov dejavnosti za osmošolce tudi v šolskem centru Radenci v Beli krajini. S to obliko se bomo na šoli srečali prvič, saj so nam preteklih dveh letih vse dejavnosti zaradi virusa odpadle. V lanskem šolskem letu smo nekaj vsebin z izvajalci iz CŠOD Radenci izvedli na daljavo v mesecu maju. CŠOD na Gorenju, kjer izvajamo delavnice za nadarjene in tudi nekatere športne aktivnosti, sicer obiskujemo že vrsto let.

 

RAZRED

VSEBINA

KRAJ

ČAS

5. razred

LETNA ŠOLA V NARAVI

Izola

junij

6. razred

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Rogla

januar

7. razred

LETNA ŠOLA V NARAVI

Baška (Krk), Hrvaška

september 21

7. razred

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Kope

marec

8. razred

DNEVI DEJAVNOSTI

Radenci

maj

 

 

 

 

 

 

Dostopnost