Upravljanje

zrece
OŠ ŠOLA ZREČE

Ravnatelj: Peter Kos
Pomočnik: Andrej Pušnik
Telefon: 03 75 75620
Faks: 03 75 75 640
E-pošta: os.zrece@guest.arnes.si

ŠTEVILKA TEKOČEGA RAČUNA01344-6030687597
DAVČNA ŠTEVILKA: 69998558
MATIČNA ŠTEVILKA.: 5087732000

 Stranice
POŠ STRANICE

Vodja: Marina Hren
Telefon: 03 5762220
E-pošta: ps.stranice@guest.arnes.si

 gorenje
POŠ GORENJE

Vodja: Rebeka Cvetko
Telefon: 03 5762740
E-pošta: ps.gorenje@guest.arnes.si

Dostopnost