V spodnji tabeli so zapisani obseg, vsebina in razporeditev izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola.

Interesne dejavnosti (v pripravi).

Dostopnost