Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Pediatri se pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Zato so primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki Safe.si, Logout in strokovnjaki iz nekaterih drugih organizacij, pripravili zloženko Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki vsebuje priporočila pediatrov za uporabo naprav z zasloni v času otroštva in odraščanja.

Več najdete tudi na spletnem mestu: https://safe.si/starsi/priporoceni-cas-uporabe-zaslonov-pri-otrocih

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost